Honvéd Kadét Program Diákoknak Pedagógusoknak Hírek Pályázatok
A tananyagban tárgyalt új szakszavak felsorolása

globális, kontinentális, regionális, szubregionális, lokális, katonai stratégia, hadviselési módok, illegális migráció, kollektí­v védelem, kollektí­v biztonság, válságkezelés, proliferáció, konszenzus, „out of area” missziók, cyberbûnözés, európai integráció, preferenciális övezet, katonai képességek, harccsoport, hadrend, haderõnem, fegyvernem, PRT, ISAF, CIMIC, PSYOP, KFOR, IFOR, SFOR, EUFOR, NTM-I, MALT, UNFICYP, MFO, MINURSO, UNOMIG, UNMIK, információs hadviselés, intelligens eszközök, precí­ziós fegyverek, harci robot, törzsszázad, Ranger, SAS, Delta Force, US Navy SEAL, Green Barrets, GSG-9, Szpecnaz, lopakodó technológia, Nighthawk, Raptor, UAV, UCAV, MQ–1 Predator, MLRS, Abrams, Stryker

geoid, forgási ellipszoid, World Geodetic System, sí­kvetületek, kúpvetületek, hengervetületek, UTM hengervetület, LCCP kúpvetület, UTM szegmensek, MGRS azonosí­tó rendszer, GEOREF azonosí­tó rendszer, JOG térképek, jelkulcs, szintvonalak, alapszintköz, szelvényezés, IMW szelvényezési rendszer, vonásképlet, ortofotó, azimut, oldalmetszés, hátrametszés, elõmetszés, GPS, NAVSTAR, GLONASS, térbeli í­vmetszés

összfegyvernemi harc, szakasztámpont, századtámpont, zászlóalj-védõkörlet, szökellés, béketámogatás, békemûvelet, megelõzõ diplomácia, béketeremtés, békefenntartás, békekikényszerí­tés, békeépí­tés, humanitárius segélynyújtás, nem háborús mûveletek, SALT-1 egyezmény, CFE szerzõdés, ellenõrzõ-áteresztõ pont, járõrözés, kí­sérés, kutatás, fényjelzõ lövedék, gyújtólövedék, páncéltörõ lövedék, oktatólõszer, vaklõszer, lövedék röppálya, túlélés, szükségfegyver, menedék, hóbarlang, személyi álcázás, nyomkövetés, láncreakció, magfúzió, Atomsorompó Szerzõdés, kezdeti áthatoló radioaktí­v sugárzás, elektromágneses impulzus, visszamaradó radioaktí­v sugárzás, biológiai harcanyagok, biológiai fegyverek, Biológiai Hadviselési Konvenció, vegyi fegyver, mérgezõ harcanyagok, Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény, foszgén, difoszgén, klórpikrin, idegmérgek, vérmérgek, hólyaghúzók, fojtók, ingerlõk, kábí­tószerek, herbicidek, vegyiriadó, vegyi- és sugárfelderí­tés, ABV-védõruha, dezinfekció, dezinszekció, profilaktikus, 93 M gázálarc, köztes lõszer, elsütõbillentyû, elsütõemelõ, kakasakasztó, kakasnyugasz, ütõszeg, gyúszeg, csappantyú, gyúelegy, hüvelyfenék, gyúlyuk, lõportöltet, csõfurat, gázátömlõ furat, gázhenger, gázdugattyú, zár, zárkeret, felhúzókar, hüvelyvonó karom, reteszelõborda, kakasrugó, szánakasztó, 96M NF támadó kézigránát, 93M NF védõ kézigránát, gyújtófej, biztosí­tó kar, biztosí­tó sasszeg, forgó ütõszeg, égõgyújtó, nitropenta detonátor, hexogén, hatásnövelõ burok, 96M P9RC pisztoly, AK-63D gépkarabély, T–72-es harckocsi, BTR–80A gyalogsági harcjármû, JAS–39 Gripen repülõgép, MI–24D harci helikopter, dí­szegyenruha, alakiság, alakzat, térköz, távköz, tiszteletadás, tisztelgés, fõvetés, menetelés, menetalakzat, dí­szlépés, katonai ünnepségek, dí­szalegység,

szolgálati elöljáró, hivatali felettes, szakmai elöljáró, minõsí­tett idõszakok, Honvédelmi Tanács, rendkí­vüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, megelõzõ védelmi helyzet, honvédelmi igazgatás, hadkötelezettség, honvédelmi munkakötelezettség, polgári védelmi kötelezettség, tényleges állomány, vezénylés, szolgálati viszony, állománycsoportok, kihallgatás, parancskihirdetés, ügyeleti szolgálatok, függelmi viszonyok, járandóság, nõtlenszálló, elhelyezési körlet, élelmezési normák, ruházati alapfelszerelés, illetmény, hágai és genfi egyezmények, harcos, hadifogoly, zsoldos, kém, terrorista, hadicsel, hitszegés, meglepõ aknák, háborús bûnök, Nemzetközi Törvényszék

szaksegély, elsõ orvosi segély, sebesültgyûjtõ fészek, ROLE I, ROLE II, ROLE III, ROLE IV,

iskolakereső
belépés
honvédelem.hu hírei
pályázatok
Aktuálsi pályázatok
kiemelt témák
Mi az a Honvéd Kadét Program?
Hogyan vehetek részt a Honvéd Kadét Programban?
Mit tanulunk a Honvéd Kadét Programban?
Országos Haditorna Verseny