Honvéd Kadét Program Diákoknak Pedagógusoknak Hírek Pályázatok
Honvéd Kadét Program

A honvédelem nemzeti ügy, amely a Magyar Honvédség és más szervek közreműködésén kívül Magyarország polgárainak a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségét és áldozatkészségét is igényli.

Minden magyar polgár köteles a haza védelmére, ezért fontos társadalmi érdek hazánk lakosságának honvédelmi felkészítése. Különösen fontos az ifjúság, ezen belül a középiskolás korosztály honvédelmi nevelése, a honvédelem ügyéhez történő pozitív hozzáállásának kialakítása és folyamatos fejlesztése.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) j) bekezdése a Kormány feladatai közé sorolja a köz- és a felsőoktatás keretein belül a honvédelmi nevelés programjának végrehajtását.

A felnövekvő nemzedékek hazafias, honvédelmi nevelésének elősegítésére a Honvédelmi Minisztérium már 2005-ben elindította a KatonaSuli programot, melyen keresztül eddig közel tízezer fiatal ismerkedett meg a honvédelem ügyével és Magyar Honvédséggel. A résztvevő iskolák pedagógusain és diákjain keresztül tapasztalt, valós társadalmi igény a honvédelmi nevelés, melyet a Honvédelmi Minisztérium a jövőben is kiemelt feladatként továbbiakban a Honvéd Kadét Programon keresztül végez. 

A Honvéd Kadét Program küldetése az, hogy az oktatás mellett biztonságos környezetben kihívást jelentő, de érdekes, jól szervezett, katonai és sport témájú tevékenységekkel készítse fel a kadétokat a választott életpályájuk sikeres megvalósítására, eközben hiteles információkkal bővítse ismereteiket a Magyar Honvédségről és annak társadalmi szerepéről.

A Honvéd Kadét Program célja, hogy az országban mindenhol legyenek a legtöbb fiatal számára elérhetőek a kadét programban megszerezhető tapasztalatok előnyei. A pályaorientáció keretében, a személyes és társadalmi fejlődés, valamint a Magyar Honvédség és a katonai karrierlehetőségek megismerése. A képzésen önként részt vevők olyan, a mindennapi életben is hasznos ismereteket kapnak, mint például túlélés vészhelyzetben, térkép és tájoló használat, elsősegélynyújtás, és így tovább.

Bár a sorkötelezettség 2004-ben felfüggesztésre került, a honvédelmi kötelezettség nem. Utóbbi mindenki ügye, az ehhez szükséges alapismereteket is el lehet elsajátítani a programban. Nem katonai kiképzésről van szó, hanem önkéntes együttműködésről az oktatási intézményekkel, melynek keretében az általános iskolákban szakkör-jelleggel, a középiskolákban választható érettségi tárgyként kínál ismereteket a program. 
iskolakereső
belépés
honvédelem.hu hírei
pályázatok
Aktuálsi pályázatok
kiemelt témák
Mi az a Honvéd Kadét Program?
Hogyan vehetek részt a Honvéd Kadét Programban?
Mit tanulunk a Honvéd Kadét Programban?
Országos Haditorna Verseny