Honvéd Kadét Program Diákoknak Pedagógusoknak Hírek Pályázatok
Honvédelmi nevelés
A múlt századtól kezdve a rendszerváltást megelőző időszakig a „honvédelmi nevelés” az iskolák oktatási-nevelési célkitűzései között előkelő helyet foglalt el. Az általános és a középiskolák, de sok esetben a felsőfokú oktatási intézmények is, rendszeresen végeztek elméleti, sőt a „Honvédelmi napok” keretében gyakorlati „félkatonai” felkészítést is. A társadalmi és biztonságpolitikai változások következtében az iskolákban a honvédelmi nevelés kihullott a nevelési célok közül, ezért az iskolák és a hadsereg kapcsolata is fellazult, vagy megszűnt.

Hazafiság, hazaszeretet, honvédelem e fogalmak végig kísérik történelmünket, ápolandó értéket jelentenek egy nemzet életében, ugyanakkor a sorkatonai szolgálat felfüggesztésével az állampolgárok honvédelmi kötelezettsége továbbra is megmaradt, ezért beavatkozásra volt szükség.

A Honvédelmi Minisztérium a katonai pályára készülők segítése, továbbá az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésének támogatása érdekében megoldást keresett a fiatalok, első sorban a közép- és a felsőoktatásban részt vevő diákok hatékony elérésére és a hazafias, honvédelmi neveléshez kapcsolódó komplex ismeretek átadására. Az erről szóló jelentés alapján az Országgyűlés a 124/2008. (XII.3.) számú határozatában felhatalmazást adott és egyúttal feladatot is szabott a végrehajtó hatalom számára. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) j) bekezdése a Kormány feladatai közé sorolja a köz- és a felsőoktatás keretein belül a honvédelmi nevelés programjának végrehajtását.

A hazaszeretet, a hazafiság érzése meghatározó szerepet játszott népünk történelmében. Minden korban találkozhatunk a haza megvédésének hősies példáival, illetve a szülőföldhöz való ragaszkodás különböző megnyilvánulásaival. A magyarság fennmaradása annak is köszönhető, hogy a felnőtt nemzedék minden korban át tudta adni azt a gazdag történeti hagyományt, amely példát és lelkesítő ösztönzést adott az újabb nemzedék számára is. Belenőve egy élő nemzeti közösségbe, a szűkebb és tágabb szülőföld természeti szépsége, a magyar kultúra különlegessége és a közösség megtartó ereje olyan értékekké válhattak a fiatalok szemében, amely együtt megteremtette az érzelmi hátteret a hazához való hűséghez, a hazáért való tenni akaráshoz.

A tantárgy tanítása lehetővé teszi, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák Magyarország biztonság- és szövetségi politikájának jellemzőit, a honvédelemmel összefüggő szabályokat, a Magyar Honvédség felépítését, technikai eszközeinek jellemzőit és feladatrendszerét, a katonai értékek és hagyományok alapjait. Ezen ismeretekkel kialakul és folyamatosan erősödik a haza és a honvédelem iránti elkötelezettségük. Mindezek mellett olyan, a mindennapi életben is alkalmazható ismereteket szerezhetnek, mint a terepen történő tájékozódás, a túlélés és menedéképítés, az újra élesztés és az elsősegélynyújtás alapjai.

iskolakereső
belépés
honvédelem.hu hírei
pályázatok
Aktuálsi pályázatok
kiemelt témák
Mi az a Honvéd Kadét Program?
Hogyan vehetek részt a Honvéd Kadét Programban?
Mit tanulunk a Honvéd Kadét Programban?
Országos Haditorna Verseny